Vô hiệu hóa cơ chế tổng hợp gen

By | February 22, 2016

Cần cố gắng tìm hiểu xem điều gì cản trở tuyệt đại đa số con người đạt tới giới hạn 120 tuổi
Nhưng cũng cần nghĩ làm thế nào để vô hiệu hóa cơ chế đó khi còn chưa muộn, trước hết cần cố gắng tìm hiểu xem điều gì cản trở tuyệt đại đa số con người đạt tới giới hạn 120 tuổi. Điều mà chúng tôi muốn nhắc đi nhắc lại, rằng chúng ta già đi nhanh hơn chúng ta tưởng. Nói một cách khác thì tuổi già cuối cùng cũng phải đến – như ở rau quả vậy – chỉ có điều là phải đến trước cái chết không lâu, tức là ở sát cái ngưỡng của tuổi 120. Nhưng vì sao cơ thể chúng ta tồn tại ít hơn hạn định tới nửa thế kỷ.
Bản đồ gen
Trong khi tiến hành chương trình táo bạo chưa từng thấy về nghiên cứu sinh học dưới cái tên là “Bộ tổng hợp gen người” thì tấm màn phủ những bí mật này bắt đầu được kéo lên. Nhờ tư tưởng cách mạng của các nhà bác học Pháp là G. Dosse (Giải thưởng Nobel về Y học) và Daniel Coen, chương trình ấy đã được đưa vào cuộc sống nhanh hơn nhiều, thậm chí so với hy vọng của những người lạc quan nhiệt thành nhất. Mục đích của những nghiên cứu được thực hiện là giải mã hoàn toàn “cuốn sách” vĩ đại về di truyền được ghi trong các nhiễm sắc thể ở mỗi tế bào con người. Phạm vi rộng lớn của nhiệm vụ đặt ra trở thành dễ hiểu hơn, nếu ta tính, rằng mỗi tế bào có hai bản sao bộ nhiễm sắc thể, mỗi bộ có 23 nhiễm sắc thể còn bộ tổng hợp gen thì gồm toàn bộ các nhiễm sắc thể gộp lại. Bộ tổng hợp gen chứa trong nó ba tỷ dấu và dấu hiệu. Còn nhiễm sắc thể nhỏ nhất được đánh số No21, gồm 50 triệu dấu hiệu. Ở nhiễm sắc thể lớn nhất – No1 ít nhất cũng có 250 triệu dấu hiệu. Vốn thông tin rất phong phú đó cho phép bộ tổng hợp gen quản lý được sự phát triển và công việc của sinh vật.
Sai số của việc tái tạo sản xuất gen
Cũng như tất cả những xuất bản phẩm khác, cuốn sách vĩ đại của di truyền cũng có thể có những sai sót ẩn loát, lỗi tái bản hay thậm chí cả những chỗ bỏ sót. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sai hỏng và khối lượng thông tin bị tổn thất sẽ phát sinh ra một bệnh di truyền nào đó hoặc thể tạng mắc bệnh thường gặp ở người trưởng thành (thấp khớp, đái tháo đường, tim mạch, v.v..). Cho tới hôm nay, đã có 3000 bệnh di truyền được biết đến. Trong đó có 24 bệnh mà các nhà khoa học đã hoàn toàn xác định được những lỗi di truyền gây ra các bệnh đó. Trong khi tìm tòi những khả năng sửa chữa “sai sót in ấn”, các phân tích của họ giờ đây đã cho phép tìm ra những phương pháp chữa trị hữu hiệu.