Thời hạn phân chia tế bào

By | January 16, 2016

Phát minh thật sự có tính cách mạng này đã soi sáng tiền đồ rộng lớn nhất trong lĩnh vực làm tăng thời hạn phân chia tế bào và gần đây người ta tích cực tìm gen telomeraza ở người là một việc không phải ngẫu nhiên.
Tế bào chết đã được chương trình hóa?
Chúng ta trở lại với câu chuyện về tế bào. Trình độ phát triển hiện đại của di truyền học và sinh học phân tử đã cho phép các nhà khoa học đi tới một kết luận khác thường: cái chết của tế bào thường làm người ta nghĩ đến một sự tự sát. Trong khi hoàn thành chương trình di truyền đã được đặt trong tế bào, thì chính tế bào lại đưa ra lệnh tự hủy diệt.
Đầu năm 1992, tập thể các nhà nghiên cứu ở Viện công nghệ Massachusetts đã phát hiện ra gen bảo vệ tế bào khỏi tử vong. Phát minh cơ bản này đã được thực hiện như thế nào?
Một côn trùng tí xíu đã được dùng làm đối tượng nghiên cứu của các nhà sinh học. Tới một thời điểm phát triển nhất định ở cơ thể côn trùng thì 131 tế bào của nó tự bị tiêu diệt. Vì sao? Lệnh cho chương trình gen về cái chết được phát ra ít nhất bởi hai gen. Sau đó, một độc tố mạnh nào đó ở trong các gen đã xuất hiện.
Vấn đề đặt ra là: tác động gen của tử vong được kiểm tra thế nào? Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tách ra được một gen đặc biệt, được họ đặt tên là “ced 9”, và dường như nó điều chỉnh được tính tích cực của gen gây ra tử vong. Trong khi “ced 9” đang cảnh giới thì gen gây tử vong bị bao vây. Nó tình cờ hay “tùy tiện” bị ngắt ra khi những phân tử độc tố bắt đầu xuất hiện ở đó.
Các nhà nghiên cứu chú ý đến việc, trong cơ thể con người, phải chăng có gen rất giống với gen bảo vệ của côn trùng. Như vậy, nhiều bệnh tật của con người đi kèm với việc làm suy thoái cơ thể, có phải là hậu quả của việc rối loạn hoạt động của gen bảo vệ tế bào khỏi tử vong đã được chương trình hóa? Kết quả các quan sát tựa như một tia sáng hoàn toàn mới mẻ soi rọi vào cơ chế khó hiểu của đồng hồ tế bào.
Lão hóa những tế bào không thể phân chia
Phần được miêu tả ở trên, về cơ bản nói về những tế bào có thể phân chia. Song, rõ ràng không phải tất cả các tế bào của cơ thể là tế bào gián phân, không ngừng sinh sôi nảy nở giống như các nguyên bào xơ của da hoặc tế bào sản xuất những tinh thể bạch cầu và hồng cầu.