Sự xâm thực nơi cấy ghép

By | April 18, 2016

Hệ thống “HLA” (Human Leucocyte Antigens) là hệ thống miễn dịch cơ bản của người
Sự xâm thực nơi cấy ghép diễn ra do quá trình miễn dịch, mà trong đó cơ thể tiếp nhận mô mới hoặc bộ phận như một vật thể lạ. Chất gây ra phản ứng như vậy được gọi là “kháng nguyên dung hợp tạo mô”. Chúng được nghiên cứu và phân loại theo cầu thể màu trắng (bạch cầu). Hệ thống “HLA” (Human Leucocyte Antigens) là hệ thống miễn dịch cơ bản của người. Để thận ghép thích nghi được, cần có sự dung hợp hoàn toàn, nghĩa là có bốn kháng nguyên của hệ thống đồng nhất tuyệt đối “HLA”.
Nhưng lão hóa và sự dung hợp mô có quan hệ với nhau như thế nào? Đó là quan hệ trực tiếp. Nhà khoa học Nhật Bản Tacata và đồng nghiệp nghiên cứu những người già 100 tuổi ở Okinawa, đã phát hiện trong hệ thống “HLA” có kháng nguyên đặc biệt, bảo đảm cho họ sống lâu.
Trạng thái đa dạng gen ở người
Con người có nhiều kiểu gen khác nhau, và các kiểu gen được phân biệt bởi các thuộc tính riêng, vốn có của chúng, như nhiễm sắc tố của da, màu mắt, tóc, vóc dáng, v.v.. Không có nhóm máu duy nhất, vì vậy, ngoại trừ cặp song sinh cùng một trứng, trên Trái đất không thể tìm được dù chỉ hai người có một kiểu gen hoàn toàn giống nhau.
Dự án “Khronos”
Nhờ dự án “Khronos”, ngân hàng máu đã được thành lập, nhờ sự hiến máu của một đội ngũ đặc biệt bao gồm những người 100 tuổi và các em trai, em gái 90 tuổi của họ. Việc này được thực hiện nhằm xác định đặc điểm của nhiều lứa tuổi giúp con người sống lâu và chống lại bệnh lý lão hóa.
Việc nghiên cứu này bao gổm cả hai phương pháp bổ sung.
Thứ nhất, là sự so sánh tần số quan hệ tương hỗ các biểu hiện được lựa chọn thuộc trạng thái nhiều hình ở những người 100 tuổi đã qua thử thách và những người đồng hương của họ trong nhóm được kiểm tra.
Thứ hai, là sự so sánh qua phân tích anh em, tức là đánh giá thống kê mức độ trùng hợp của công thức di truyền của cá thể (di truyền ẩn hình) với nơi khu trú một gen thích hợp trong cơ thể anh em và chị em, có đặc điểm chung về gia đình: tuổi thọ cực kỳ cao.
Thời gian gần đây, do áp dụng tổng thể các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau, đã giúp phát hiện bí mật trong những quy luật di truyền như một hiện tượng đa tác nhân, đó là sự lão hóa của người. Sau khi gen lão hóa được nhiều người biết đến (thực tế chỉ biết một chút về chúng) thì vấn đề bây giờ là phải học cách làm cho hoạt động của chúng chậm lại (hơn nữa, cần trung hòa được hoàn toàn), để sau đó, chúng ta luôn có hạnh phúc cuộc sống lâu bền, có trí tuệ minh mẫn và sức khỏe lành mạnh, cho đến 120 tuổi.