Sự quan trọng của thể dục thể thao

By | May 6, 2016

Rèn luyện thân thể hợp lý giúp con người thêm khỏe mạnh và sáng suốt để nâng cao trí lực
Thể dục thể thao là một phần, mặt quan trọng của hoàn cảnh và giáo dục nói chung. Thực tế chứng tỏ, rèn luyện thân thể hợp lý giúp con người thêm khỏe mạnh và sáng suốt để nâng cao trí lực, tiếp thu kiến thức, hình thành tài năng sáng tạo cùng tình cảm, ý thức và rộng hơn là nhân cách tốt đẹp.
Tác dụng tới phát triển trí lực
Trí lực là tổng hợp những năng lực nhận thức của con người như năng lực quan sát, năng lực ghi nhớ, năng lực tưởng tượng,… mà năng lực tư duy là cốt lõi. Nó là sản phẩm, hệ quả tương hỗ giữa tố chất di truyền với ảnh hưởng của giáo dục và hoàn cảnh từ khi ra đời cùng với nỗ lực của cá nhân.
Loài người đã và đang mất bao tâm trí để tìm hiểu và phát triển các loại nhân tố có liên quan đến trí lực của con người, làm sao trong thời gian ngắn nhất mà phát huy được tiềm lực lớn nhất của nó cũng như duy trì và phát triển trong thời gian dài nhất. Nhiều thực nghiệm đã chứng minh trình độ trí lực có liên quan nhiều đến các tố chất bẩm sinh (mức ảnh hưởng 65%, thậm chí lên đến 88%). Những điều kiện về sau như hoàn cảnh xã hội, giáo dục, gia đình, mức sống kinh tế,… cũng có liên quan mật thiết. Còn một số nhân tố trực tiếp tác động đến cơ năng sinh lý của con người như dinh dưỡng, bệnh tật, làm việc, nghỉ ngơi, khí hậu, hoàn cảnh địa lý,… cũng có ảnh hưởng lâu bền hoặc tạm thời đến sự phát triển trí lực của con người. Không nên coi nhẹ tác dụng của rèn luyện thân thể đối với sự phát triển đó.
Vỏ não người là cơ sở vật chất của sự hình thành các quá trình tâm lý. Và trình độ trí lực biểu hiện qua năng lực trong quá trình đó là ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng, phán đoán,…
Điều kiện hoạt động thích hợp tốt cho vỏ não gồm hai mặt:
Cung ứng máu đầy đủ . Trọng lượng của não chỉ bằng 1/40 thể trọng. Nhưng lượng máu từ tim cung cấp cho nó lại chiếm tới 1/4; tiêu hao tới 1/5 lượng Oxy của toàn thân. Khi lao động trí óc căng thẳng, não còn tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng như đường huyết. Nhu cầu về các loại nguyên tố vi lượng cũng thật chặt chẽ.
Xét từ góc độ tiến hóa của sinh giới, con người từ bò chống phát triển thành đứng thẳng, đã kinh qua một giai đoạn dài hoạt động thể lực (chân tay) là chính.. Nhưng ngày nay lại càng nhiều người lại từ tư thế đứng đó chuyển sang tư thế ngồi nhiều (con người hiện đại ngồi làm việc trí óc ít nhất khoảng 1/3 thời gian trong ngày), thời gian lao động chân tay đơn thuần ngày càng ít đi.