Phân bào và lão hóa

By | January 13, 2016

Chức năng tái tạo ở một loạt tế bào diễn ra dễ dàng hơn các chức năng khác của chúng và chức năng đó đang được nghiên cứu. Ta lấy thí dụ: các nguyên bào xơ ở da bào thai. Sử dụng phương pháp của Carren, một nhà nghiên cứu người Mỹ là Leonard Hayflic vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX đã tìm hiểu quá trình phân bào xơ có tính đến yếu tố thời gian. Cuộc giải phẫu được coi là bình thường so với các cuộc giải phẫu hiện nay, đã được tiến hành dưới hình thức sau. Trong một ống thủy tinh có đặt một phần nhỏ mô da của người cho máu, người ta cắt nhỏ nó ra, đồng thời tuân thủ mọi biện pháp vô trùng, và ở những phần cắt nhỏ đó người ta cấy quần bào vi khuẩn và một lượng nhỏ huyết thanh. Ống thủy tinh nói trên được đặt vào tủ giữ nhiệt dùng khí oxy – cacbonat với nhiệt độ 37 độ C.
Sau khoảng mười ngày, những mảnh mô phủ dày những nguyên bào xơ. Sau khi nguyên bào xơ phủ đều các khoảng trống xung quanh nó và các tế bào được liên kết lại thì chấm dứt việc phân chia. Có thể chia phần nguyên bào xơ vừa được tạo ra thành hai phần và đặt mỗi nửa vào một ống thủy tinh. Các tế bào lại bắt đầu phân chia không chậm trễ và lấp đầy các khoảng trống quanh nó. Quá trình lấp đầy ấy vừa diễn ra thì việc phân chia cũng tức khắc dừng lại. Việc đó có thể lập đi lập lại nhiều lần nhưng không phải là mãi mãi.
Hayflic đã xác định được, là sau những lần phân chia nhất định thì việc tái tạo tế bào bị chậm lại và khoảng trống cũng không được phủ đầy hoàn toàn. Sau sáu mươi lần phân chia thì quá trình đó đã hoàn toàn kết thúc và những tế bào cứ chết dần. Sau đó Hayflic đã làm lại thí nghiệm này không biết bao nhiêu lần và kế hoạch tiến hành của ông cũng không thay đổi.
Rõ ràng có thể kết luận: các tế bào không phải cứ sống mãi, chúng già đi, suy thoái rồi chết. Vì sao? Vì chúng ta đã thừa nhận là có đồng hồ sinh học đầy bí ẩn của những tế bào đó. Ta cần tìm hiểu hoạt động của chúng.
Phân bào và đồng hồ tế bào
Trong khi chúng ta phải nát óc suy nghĩ thì chính Hyaflic đã trả lời vấn đề được đặt ra: bằng cách tiến hành thí nghiệm nói trên, nhưng có điều chỉnh chút ít. Sau khi đếm được số lần phân chia nhất định trong nguyên bào xơ (thí dụ 25 lần), ông bắt đầu làm lạnh quân đoàn vi khuẩn trong nitơ lỏng.