Những điều cần biết

By | December 5, 2015

Phép phân tích quan hệ đa chiều, các phương pháp trị liệu
Ba trạng thái này tác động lẫn nhau và hình thành cơ sở để mỗi người tương tác với người xung quanh. Điều quan trọng là chúng phải luôn ở trong trạng thái cân bằng nội tại. Trong cuộc sống, thường thì trẻ em là đối tượng phải kiềm nén, phải phục tùng. Do vậy mà con người trở thành những cá thể chỉ bị hai trạng thái “cha mẹ” và “người lớn” chi phối. Nói cách khác, họ cư xử có lý lẽ, biết điều, có trách nhiệm, đáng tôn kính, nhưng đồng thời cũng buồn bã, mệt mỏi… và đau đầu.
Lý thuyết
Phép phân tích quan hệ đa chiều tìm hiểu phương thức hoạt động của từng cá nhân, cả trong bản thân họ lẫn với người khác. Học cách phân tích sự tác động lẫn nhau, tức “các mối quan hệ đa chiều” giữa bản thân mình với người xung quanh, sẽ giúp bạn nắm được cách kiểm soát đời mình. Phép phân tích quan hệ đa chiều dựa trên một khái niệm mới lạ về những gì xảy ra cho bạn trong cuộc sống: thực sự thì chẳng có gì, hoặc hầu như chẳng có gì, xảy ra một cách “ngẫu nhiên” cả. Mọi việc diễn ra cứ như thể con người được lập trình sẵn về giáo dục, thói quen, kinh nghiệm vậy. Một cách tự động và vô thức, chúng ta hành xử như được “lập trình”, và điều này gây xung đột ngay trong bản thân chúng ta, để rồi hậu quả cuối cùng mà chúng ta phải nhận lãnh là bệnh đau đầu.
Thực hành
Phương pháp trị liệu bao gồm việc khám phá bản chất của mối quan hệ giữa bạn và người khác – phần nào của bạn đang giao tiếp vậy? Phần ý thức, phần suy nghĩ, hay phần cảm giác? Phép phân tích quan hệ đa chiều khám phá những tình huống khác nhau mà chúng ta thường xuyên lặp đi lặp lại trong tâm thức và trong mối quan hệ với người xung quanh. Sẽ có sự thay đổi lâu dài khi bệnh nhân hiểu và cảm nhận được điều khiến anh ta / cô ta hành xử giống như thực tế đã diễn ra, và với sự giúp đỡ, khuyến khích của nhà trị liệu, người bệnh sẽ dần dần luyện được khả năng diễn đạt các cảm xúc kết hợp với hành vi này.
Ghi nhớ:
Các mối xung đột xảy ra liên miên không sớm thì muộn cũng sẽ làm nạn nhân mắc bệnh đau đầu.
Học cách giao tiếp tốt hơn sẽ tránh được những xung đột không cần thiết, do hai bên hiểu và thông cảm nhau hơn.
Đấy chính là mục tiêu đạt tới của phương pháp trị liệu bằng phép phân tích quan hệ đa chiều.
Bí quyết 48. Kiểm tra hoóc-môn
Căn bệnh đau đầu thường xuyên tái phát thường có căn nguyên là sự thay đổi hoóc-môn (nội tiết tố).