Những con người thời nay sống tới 120 tuổi

By | January 3, 2016

Đúng là chúng ta có thể gạt sang một bên những huyền thoại, những trò lang băm, ảo thuật, thuốc “thần” chữa bách bệnh, nhưng dù vậy, vấn đề của mọi vấn đề được đặt ra: Vì sao những người này lại sống lâu hơn những người khác? Để trả lời, trước hết cần định nghĩa sống lâu là như thế nào. Ở đây, ta nói về tuổi thọ tối đa của một cá thể trong thế giới động vật. Phần lớn các nhà khoa học hiện đại đều cho rằng con người có thể sống tới 120 tuổi.
Làm sao có thể xác định được giới hạn đó? – chắc là bạn sẽ hỏi như vậy. Trong trường hợp này, chỉ ghi nhận tuổi thọ của những cá nhân riêng biệt là chưa đủ. Cần phải có những chỉ dẫn khác mang tính khoa học hơn để giải thích được những cơ chế nằm bên trong tuổi già. Thí dụ, tình trạng tóc cũng phản ánh những dấu hiệu của tuổi tác. Thực tế, tóc phát triển theo một chương trình rất chính xác, trong đó xác định rõ các thời kỳ tồn tại của chúng. Thời kỳ đầu tiên gọi là anagen, kéo dài từ 4 đến 5 năm. Trong thời kỳ này, tóc mọc với tốc độ 1- 1,5cm một tháng. Thời kỳ thứ hai là catagen, kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Sau khi tụ hội những dấu hiệu cần thiết, tóc mới được mọc và thời kỳ đó chuyển sang thời kỳ telogen, kéo dài gần ba tháng. Cả chu kỳ tóc phát triển từ khi mọc đến khi rụng là 5 năm đầy biến động. Bộ tóc của chúng ta có 25 chu kỳ như vậy. Dù nghe có vẻ khác thường, nhưng đúng là 25, vì đó là kết quả quan sát được ở những người hói đầu; hiện tượng đó không phải là hậu quả giảm bớt số lượng chu kỳ mà được khẳng định bởi nhiều nghiên cứu, cho thấy tóc không tiếp tục phát triển thêm nữa. Thay vì 5 năm đã được xác định, một chu kỳ có thể kéo dài một năm rưỡi, và cũng có khi ít hơn – gần một năm.
Bây giờ, ta bắt đầu tính: có 25 chu kỳ, và mỗi chu kỳ thường kéo dài 5 năm. Vậy bộ tóc “sống” được bao nhiêu năm là rất dễ thấy. Đó chính là 125 năm!
Chúng ta cần chú ý đến con số đã gặp nhiều lần “120”. Vì sao lại là con số đó có mặt trong các văn bản nói về tuổi thọ? Nó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Phải chăng nó làm cho chúng ta không tin vào hai sự việc khác thường có quan hệ với con số kỳ lạ đó?