Kìm hãm xung động thần kinh

By | February 17, 2016

Lão hóa nơron thần kinh, đi kèm với sự trì trệ của lipofuxin trong mạng thần kinh
Vì sao? Những biến cố gì trong não có thể “kìm hãm” các xung động thần kinh? Vậy sẽ ra sao nếu các nơron thần kinh có biểu hiện bị tổn thương bởi một dạng đặc biệt của lão hóa?
Lão hóa nơron thần kinh
Như ta đã biết, tất cả các bộ phận của cơ thể con người lão hóa một cách khác nhau, với tốc độ khác nhau. Đó cũng chính là điều có thể nói về nơ ron thần kinh: trong thời gian thân tế bào còn nguyên vẹn và được bảo toàn thì màng của nó dần dần tổn hao về chất lượng. Trong khi fotfolipit và cholesterol có số lượng bình thường thì màng tế bào vẫn giữ được dạng hồ loãng. Nhưng qua nhiều năm, màng tế bào càng ngày càng trở nên thô rám: những lipit pha tạp đã thấm vào trong nó qua máu và làm cho cholesterol tăng lên. Vỏ tế bào cứng đã kìm hãm hoạt động của phân tử (hoócmôn và truyền dẫn của nơron thần kinh), tác động đến những tế bào thần kinh và sự truyền dẫn thông tin.
Nhưng, vấn đề được nêu lên đó chưa phải là duy nhất: như ta đã thấy, lão hóa thường đi kèm theo sự trì trệ của lipofuxin trong mạng thần kinh; chất đó được coi là sản phẩm của những sai lệch trong việc trao đổi chất của tế bào. Lipofuxin tích kết trong nơron thần kinh, phần nào đó làm hỏng chức năng của môi giới thần kinh. Lập tức lại có vấn đề đặt ra: “Vậy, não không hề bị lão hóa do bản thân những sai lệch tích góp lại? Và nếu như thế thì chống lại cái đó như thế nào? Dường như câu trả lời đã hiện ra trước mắt: “Trước hết không được bỏ qua việc tích kết lipofuxin trong tế bào. Nguyên nhân quá thừa lipofuxin là do quá trình oxy hóa diễn ra đáng kể bởi các gốc tự do. Điều đó có nghĩa là phải sử dụng chất chống oxy hóa, tức là chất chống lại tác động của việc oxy hóa lipit, có tác dụng tốt cho hoạt động của hệ thống thần kinh nói chung.
Ngay từ giây phút đầu tiên chào đời, chúng ta đã phải thử thách với tác động công kích của các gốc tự do. Chúng dần dần làm thay đổi và phá hủy cấu trúc các mô của chúng ta. Qua nhiều năm, những phương tiện bảo vệ vốn có của cơ thể bị suy yếu và không thể chống cự lại sự tiến công của chúng và cơ thể bị hao mòn và già đi nhanh. Có thể và cần phải đấu tranh chống lại các gốc tự do! Chúng tôi xin chỉ ra ba hướng đấu tranh: hạn chế việc hình thành các gốc tự do; tiêu diệt chúng bằng việc củng cố hệ thống bảo vệ cơ thể; trung lập hóa chúng với sự giúp sức của các chất chống oxy hóa.