Giữa đồng hồ tế bào và sự phân bào

By | January 14, 2016

Ở nhiệt độ cực thấp -196 độ C, hoạt động chuyển hóa hoàn toàn chấm dứt, song, tế bào vẫn ở trạng thái đầy sức sống. Thậm chí ướp lạnh lâu (tới 12 năm), các tế bào, sau khi đã nâng nhiệt độ lên tới mức chuẩn bình thường vẫn tiếp tục tự phân tới gần 30 lần.Vì thế số lượng tổng cộng các lần phân bào vẫn không thay đổi như khi chưa ướp lạnh, nói cách khác là việc làm đông lạnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sau đó của tế bào. Bởi vậy, đồng hồ tế bào ghi nhận không phải là thời gian, không phải là độ dài sinh tồn của chúng, mà là số lần diễn ra sự phân chia.
Kết luận cực kỳ quan trọng này đã khẳng định các thí nghiệm được làm không chỉ trên nguyên bào xơ của da bào thai, mà còn trên những tế bào lấy ở các cá thể đã trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau. Chúng đã chứng minh một cách thuyết phục, rằng khả năng phân chia tế bào của người ở độ tuổi 25 cao hơn đáng kể so với tế bào ở người ở độ tuổi 40. Đáng lưu ý, là tế bào ở những người cao tuổi (90 tuổi) vẫn có khả năng phân chia, hơn nữa được lập lại nhiều lần và điều đó chứng tỏ rằng giới hạn tuổi thọ của họ chưa phải đã hết. Những thí nghiệm cũng đã chứng minh rằng cơ chế của quá trình lão hóa của tế bào in vivo, tức là tế bào trong cơ thể sống, không có gì khác với cơ chế của quá trình lão hóa tế bào điều chỉnh sự sống của tế bào in vitro ở người cho máu (trong điều kiện phòng thí nghiệm).
Rõ ràng là số lần phân chia đã được định trước bởi mật mã di truyền có trong phân tử AND của tế bào. Việc chia tế bào thành hai tế bào con – đó là hiện tượng sinh bào độc đáo, mà tự nó, không phải lúc nào cũng diễn ra yên ổn. Trong quá trình sao lại các đoạn của cả hai chuỗi xoắn kép và việc phân chia những chuỗi AND mới của các tế bào con, phân tử AND phân giải thành những mảnh nhỏ được gọi là nhiễm sắc thể.
Số lượng nhiễm sắc thể ở mỗi loài trong thế giới động vật rất khác nhau. Hạt nhân tế bào của con người có sáu mươi bốn nhiễm sắc thể. Mỗi nhiễm sắc thể lại có hình thái riêng. Thông tin di truyền không phải lúc nào cũng chính xác và đầy đủ. Tự tế bào sẽ điều chỉnh một số lầm lẫn,nhưng tỷ lệ phần trăm sai sót từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn tăng lên rất nhiều.