Giáo dục thể chất suốt đời

By | May 30, 2016

Rèn luyện thân thể suốt đời còn là một cách thức tất yếu giúp cho từng người giữ gìn, nâng cao sức khỏe
Mặt khác, ý tưởng rèn luyện thân thể suốt đời (còn gọi là giáo dục thể chất suốt đời) cũng góp phần bổ sung và làm phong phú thêm giáo dục suốt đời. Sự hoạt động, sức khỏe, niềm vui cần cho cả đời người thì rèn luyện thân thể cũng cần cho họ như vậy.
Nội hàm của khái niệm rèn luyện thân thể suốt đời ít nhất cũng phải có hai nội dung cơ bản. Thứ nhất, con người cũng cần được học và rèn luyện thân thể từ khi mới sinh cho đến cuối đời, biến việc này thành một nội dung quan trọng, không thể thiếu và đứt đoạn trong suốt cuộc đời. Hoạt động này cần phải dựa trên ý thức sâu sắc, động cơ lành mạnh của chủ thể. Thứ hai, biến những mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giáo dục thể chất chung cho mọi người, cả hệ thống thành hoạt động tự giác, sát hợp và có hiệu quả với từng người cụ thể.
Rèn luyện thân thể suốt đời còn là một cách thức tất yếu giúp cho từng người giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể lực, niềm vui và hạnh phúc. Không ai có thể từ khi sinh ra (dù là sinh đôi) cho đến các giai đoạn phát triển cả đời về sau đều có sẵn và tốt đẹp như nhau (không hề có khiếm khuyết). Về phát triển thể chất nói riêng, sự phát triển tâm thể có quy luật theo giới tính, lứa tuổi. Ai thực hiện tốt rèn luyện thân thể suốt đời không chỉ tạo được tốc độ, trình độ cao trong các thời kỳ phát triển thể chất mẫn cảm của tuổi trẻ, duy trì và củng cố sức lực cống hiến cao, nhiều hơn trong thời kỳ phục vụ cơ bản, mà còn làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao tuổi thọ tích cực (kể cả phòng chống bệnh tật). Và như thế thì người sẽ khỏe, đẹp, vui và có ích hơn; dễ giúp tạo được sự cân bằng tối ưu về các mặt sinh, tâm, xã hội của chính họ. Theo số liệu của liên hợp quốc, hiện nay trên thế giới cứ có 5 người già (từ 65 tuổi trở lên) thì có 1 sống cơ đơn và số này hiện khoảng 71 triệu. Tổng số người già 60 tuổi trở lên có tới hơn 600 triệu (2005).
Phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng trong mọi người là nhiệm vụ nhân văn và quan trọng nhất của sự nghiệp thể dục thể thao nước ta. Các hình thức thể dục theo đài, thể dục đồng diễn, hội thi chạy tập thể, thi người đẹp khỏe, đại hội thể dục thể thao các cấp… tuy cần thiết, có tác dụng động viên, hướng dẫn chung nhưng việc then chốt nhất vẫn là đưa các ý tưởng, yêu cầu, cách thức rèn luyện thân thể suốt đời sát hợp, tỉ mỉ, sâu rộng, biến thành hoạt động tự rèn luyện thường xuyên, tạo giá trị lâu bền trong chính họ.