Cơ cấu dự phòng các cấp

By | May 11, 2016

Rèn luyện thân thể là biện pháp đặc biệt quan trọng không thể thay thế trong cải thiện sức khỏe xã hội
Cơ cấu dự phòng 3 tầng cấp trên là hệ quả của một sự cải cách quan trọng về quan niệm đối với việc giữ gìn sức khỏe và phòng chữa bệnh tật của con người. Không bằng lòng và thỏa mãn với quan niệm sức khỏe truyền thống “cơ năng sinh lý bình thường, không có khuyết tật và bệnh lý”, “chỉ cần trạng thái an toàn, không có bệnh tật”, tổ chức Y tế thế giới đã xác lập lại định nghĩa về sức khỏe “không chỉ là không có chứng bệnh mà là trạng thái hoàn mãn của cá thể về thân thể, tình cảm và xã hội”.
Dự phòng sớm và là bước tích cực nhất. Rèn luyện thân thể là nội dung và biện pháp đặc biệt quan trọng không thể thay thế được trong cải thiện sức khỏe xã hội, nâng cao trình độ cơ năng, khả năng miễn dịch và kháng bệnh, khống chế và giảm thiểu mức tác hại của các bệnh vốn có hoặc mới xuất hiện.
Thúc đẩy quá trình xã hội hóa của con người.
Cuộc đời một con người là một quá trình tiến hóa liên tục từ “con người sinh vật” thành “con người xã hội”. Thực chất, đó cũng là toàn bộ quá trình con người thích ứng với cuộc sống xã hội (quá trình xã hội hóa).
Rèn luyện thân thể có tác dụng thúc đẩy quan trọng tới quá trình trên qua các thời kỳ cơ bản của đời người (ấu nhi, thiếu nhi, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên).
Thời kỳ ấu nhi, quá trình xã hội hóa chủ yếu diễn ra trong gia đình. Ấu nhi thông qua hoạt động thể dục thể thao sơ giảm mà dần tập các kĩ năng vận động cơ bản cho thành thục.
Đến thời kỳ thiếu nhi, việc rẻn luyện thân thể lại chủ yếu diễn ra kết hợp giữa nhà trường, gia đình và nhóm bạn bè cùng tuổi qua các trò chơi vận động, tập luyện để nắm được các kĩ năng động tác cần thiết. Trong những hoạt động trên, trẻ sẽ được giáo dục thái độ tự giác giữ gìn và rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng qua hoạt động chung liên kết với nhau còn giáo dục tình đoàn kết, đạo đức, nhân cách cho từng người.
Ở tuổi thanh niên, rèn luyện thân thể chủ yếu ở nhà trường, nơi công tác đoàn thể và làng, phố nhằm phát triển các tố chất thể lực, hoàn thiện thân thể, nắm được càng nhiều những kĩ năng cơ bản về lao động, vận động và sinh hoạt, nhận biết thêm về cơ chế sinh lý của con người mình, học cách giữ gìn an toàn sinh mệnh bản thân, cách ứng xử, giao tiếp có văn hóa theo giới tính.
Ở tuổi tráng niên, rèn luyện thân thể có thể ở gia đình, cơ quan, đoàn thể, chỗ tập tự nhiên nhằm duy trì và phát triển cơ thể của mình để có thể cống hiến cho gia đình, xã hội nhiều hơn.