Những chất vi dinh dưỡng

By | March 31, 2016

Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn ý nghĩa vô cùng quan trọng của việc sử dụng những chất vi dinh dưỡng
Nhờ mở rộng nhận thức trong lĩnh vực dinh dưỡng, chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn ý nghĩa vô cùng quan trọng của việc sử dụng (dù chỉ một lượng ít hoặc rất nhỏ) những chất vi dinh dưỡng như vitamin, chất khoáng và các vi lượng cơ bản.
Vitamin
Thuật ngữ “vitamin” (từ tiếng Latin chữ “vita” – “”cuộc sống”) được nhà sinh hóa Mỹ là Cazimege Funk đặt tên từ năm 1912. Mặc dù cơ thể con người cần rất ít chất này (từ vài microgam đến vài miligam) nhưng chúng hoàn toàn thiết yếu cho sự phát triển và hoạt động bình thường của mỗi bộ phận trong cơ thể. Vì trong cơ thể chúng ta không có các bộ phận đặc biệt có thể tổng hợp được vitamin, nên buộc phải lấy chúng ở dạng có sẵn trong thực phẩm. Trong những phần đầu, chúng tôi đã bàn luận về tầm quan trọng và tác dụng của các vitamin, vì vậy xin cho phép dừng vấn đề này ở đây.
Các chất khoáng
Tất cả chỉ có bốn nguyên tố hóa học tạo thành 96,2% tổng khối lượng cơ thể của người lớn (nếu cơ thể cân nặng 70kg thì số đó là 67,35kg): đó là các nguyên tố oxy, cacbon hydro và nitơ. Chất khoáng (canxi, phốtpho, lưu huỳnh, kali, natri, clo và manhê) chỉ có tất cả 2,64kg. Các vi lượng còn có trọng lượng ít hơn – 10g. Lượng các chất khoáng trong cơ thể tăng giảm không giống nhau, chúng dao động từ 1050g (canxi) đến 35g (manhê). Tỷ lệ hàm lượng của chúng thì tương đồng hơn.
Canxi, một ngày đêm trong cơ thể cần khoảng 0,8g; nó có trong phô mát, mận khô, lòng đỏ trắng, cần tây, cải xoong, sữa, chocolate,… Vitamin D cùng hai chất khác cũng tham gia điều chỉnh sự chuyển hóa của canxi. Chúng kiểm soát sự hấp thụ của ruột, sự trao đổi canxi giữa máu và mô xương và cả sự bài tiết qua thận. Nồng độ canxi quá ít trong máu sẽ gây ra những cơn co cứng cơ, nhưng ngược lại, nồng độ canxi cao dẫn đến rối loạn ảo giác.
Phốtpho về mặt sinh học, là một chất khoáng cực kỳ quan trọng. Lượng phốtpho cần trong một ngày đêm xấp xỉ 1g và để giữ được mức độ đó trong cơ thể thì cần có 700g một ngày. Cá, thịt, lòng đỏ trứng và tấm là loài giàu phốtpho nhất. Việc sử dụng và phân phối phốtpho cũng như canxi, chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và phụ thuộc nhiều vào vitamin D. Không đủ phốtpho sẽ làm cho xương nghèo muối khoáng.
Natri, có tổng trọng lượng trong cơ thể người khoảng gần 100g, hàng ngày cần được bổ sung 5g để bù lại lượng thải ra qua thận. 5g natri nhất thiết phải có đó, được lấy từ 30g muối (clorua natri) mà chúng ta ăn hàng ngày.