Monthly Archives: August 2017

Quyền lực của tia hồng ngoại

By | August 16, 2017

Khi bạn trẻ lại cho họ hoặc bằng cách của sừng não với các bức xạ tia hồng ngoại hoặc bằng những cái ấp bàn tay, cho họ đầy điện tử, họ cảm thấy dễ chịu ngay, như được tắm nắng (ánh nắng là nguồn quan trọng về bức xạ tia hồng ngoại). Võng mạc… Read More »

Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh

By | August 5, 2017

Trong hàng loạt thí nghiệm được thực hiện trên các thanh niên khỏe mạnh tại phòng thí nghiệm quốc gia ở Chicago (Mỹ) các nhà khoa học đã lo được hàm lượng glucose rất cao ở trong máu của tất cả các thanh niên tham gia thực nghiệm sau một tuần mất ngủ. Ngược lại,… Read More »

Đầu tư cho khoa học – Phần 4

By | August 1, 2017

Để kinh phí phục vụ cho lĩnh vực này chủ yếu không phải lấy từ ngân sách nhà nước. Trong hoàn cảnh kinh phí không thật dồi dào thì hệ thống phân phối chúng càng phải công bằng, khách quan, lấy cạnh tranh lành mạnh làm phương thức chủ yếu. Đầu tư kinh phí cũng… Read More »