Monthly Archives: February 2016

Gốc tự do trong ti lạp thể

By | February 29, 2016

Dù dismutada protoxyt cần thiết cho việc đấu tranh với các gốc tự do, nhưng dư thừa nó cũng có hại Trong trường hợp này, các dismutada protoxyt sẽ mặc áo giáp làm bằng mangan và chưa chịu yên cho tới khi chưa diệt trừ hết các gốc tự do. Nhờ sinh học phân tử,… Read More »

Dismutada protoxyt là tuyến tiền vệ trong cuộc đấu tranh với ion superoxyt

By | February 28, 2016

Có một loại enzym lạ trong cơ thể sinh vật sống, đóng vai trò điều tiết phản ứng phá hoại ion superoxyt Cũng trong năm 1969, Maccord và Fridovitr đã có nhiều phát kiến trong lĩnh vực này, đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng, dứt khoát có một loại enzym lạ nào đó… Read More »

Khách thể từ quá khứ

By | February 27, 2016

Việc giảm dần số lượng xixtein và tritofan trên Trái đất là do oxy gây ra Những khách thể đến từ quá khứ cực kỳ nhạy cảm với tác động của oxy, hiện nay tồn tại trong các protein – với dung lượng rất nhỏ. Việc giảm dần số lượng xixtein và tritofan trên Trái… Read More »

Hệ vi sinh thời tiền sử

By | February 26, 2016

Rõ ràng là, sự xuất hiện oxy đã làm thay đổi thực sự các quá trình tiến hóa Trong quá trình hàng ngàn năm trường tiếp theo, những trận mưa rào đổ xuống thành biển và đại dương bao phủ Trái đất. Cảnh tượng đầu tiên báo hiệu và tạo điều kiện tốt cho cuộc… Read More »

Sắt “tự do”

By | February 25, 2016

Gốc OH hình thành và hành động xâm hại của nó gây ra phản ứng viêm và các dạng thay đổi bệnh lý Tiếp theo, xin nói, rằng nhiều lần khám cho bệnh nhân thấp khớp, cũng đã phát hiện được sắt tự do trong nước của màng hoạt dịch của những chỗ khớp bị… Read More »

Vô hiệu hóa cơ chế tổng hợp gen

By | February 22, 2016

Cần cố gắng tìm hiểu xem điều gì cản trở tuyệt đại đa số con người đạt tới giới hạn 120 tuổi Nhưng cũng cần nghĩ làm thế nào để vô hiệu hóa cơ chế đó khi còn chưa muộn, trước hết cần cố gắng tìm hiểu xem điều gì cản trở tuyệt đại đa… Read More »

Vai trò của gen sống, gen chết

By | February 21, 2016

Gen sống không cho phép hai gen chết giải quyết công việc mờ ám của chúng Vai trò của gen sống là ở chỗ không cho phép hai gen chết giải quyết công việc mờ ám của chúng. Theo một nguyên nhân nào đó, vai trò ấy “bị lãng quên” nên các gen chết bắt… Read More »

Nguyên nhân phát bệnh

By | February 20, 2016

Nguyên nhân phát sinh một loạt bệnh tật có quan hệ chặt chẽ với việc mất cân bằng về tình cảm Theo quan điểm của chúng tôi, cuối cùng cần xem lại nguyên nhân phát sinh một loạt bệnh tật có quan hệ chặt chẽ với việc mất cân bằng về tình cảm và từ… Read More »