Monthly Archives: January 2016

Sự không đồng nhất tuổi thọ

By | January 20, 2016

Con người thuộc nhóm tuổi thọ cao, dù là thực vật hay động vật đều có tuổi thọ nhất định Những con gián sống trong bếp chúng ta có tuổi thọ đến 25 năm. Vậy giải thích thế nào về sự không đồng nhất tuổi thọ của những con đại diện cho một loài? Không… Read More »

Lão hóa tế bào

By | January 17, 2016

Các tế bào hậu gián phân mất khả năng phân chia, sự liên kết synapsis Sau khi thực hiện sứ mệnh của mình, các tế bào hậu gián phân đã bị mất khả năng phân chia. Nơron, tế bào đặc biệt của hệ thần kinh là một thí dụ có tính cổ điển. Quan hệ… Read More »

Thời hạn phân chia tế bào

By | January 16, 2016

Phát minh thật sự có tính cách mạng này đã soi sáng tiền đồ rộng lớn nhất trong lĩnh vực làm tăng thời hạn phân chia tế bào và gần đây người ta tích cực tìm gen telomeraza ở người là một việc không phải ngẫu nhiên. Tế bào chết đã được chương trình hóa?… Read More »

Hao mòn đồng hồ tế bào

By | January 15, 2016

Những lầm lẫn được tích lại sẽ dẫn đến bước đầu giảm bớt số lần phân chia và sau đó sẽ kết thúc hoàn toàn quá trình tái tạo – tùy theo mức độ hao mòn của đồng hồ tế bào của cá thể. Cơ cấu tái tạo ADN hoạt động càng hoàn hảo thì… Read More »

Phân bào và lão hóa

By | January 13, 2016

Chức năng tái tạo ở một loạt tế bào diễn ra dễ dàng hơn các chức năng khác của chúng và chức năng đó đang được nghiên cứu. Ta lấy thí dụ: các nguyên bào xơ ở da bào thai. Sử dụng phương pháp của Carren, một nhà nghiên cứu người Mỹ là Leonard Hayflic… Read More »

Cấu tạo cơ thể con người

By | January 12, 2016

Song, mỗi bộ phận cấu thành phát triển theo cách riêng của mình và hoàn toàn độc lập. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, vì tế bào là viên gạch nền móng của bất cứ một thực thể sống nào và chỉ khác nhau về hình mẫu: Tế bào gián phân được tái sinh… Read More »